Jak se k nám dostanete?

Nové Hutě – Šumava – KUDY k NÁM

Penzion Švehlíkova chata se nachází přímo u lanovek, tj. při průjezdu obcí Nové Hutě od Vimperka na Borová Lada na konci obce za penzionem Tetřívek asi 30m odbočka doprava k lanovkám, ukazatel „penzion U lanovek“, „Švehlíkova chata“, „U Krtka“

Jak se k nám dostanete?

Sjedete s kopečka dolů a zase kousek nahoru. Náš penzion je 3. stavení po pravé straně, velká třípodlažní bílá budova.

Ubytování v penzionu na Šumavě – Nové Hutě u sjezdovek